Autorizatie de Construire

  • Intocmire documentatie si obtinere certificate de urbanism
  • Intocmire documentatii si obtinere avize si studii:

-> Avize: Energie electrica, gaze naturale, apa, mediu, telefonizare, salubritate, politie, administrator drum, etc.

-> Studii: Masuratori topografice, studii energetice, studii geotehnice, studii de insorire, expertize tehnice de structura, expertize tehnice PSI 

  • Proiect Arhitectura (DTAC, PTh, DDE)
  • Proiect Structura (DTAC, PTh, DDE)
  • Proiect Instalatii electrice, sanitare, termice (DTAC, PTh, DDE)
  • Verificare MLPAT pe specialitati
  • Intocmire dosar autorizare si obtinere Autorizatie de Construire/Desfiintare
  • Asistenta tehnica de santier