Autorizatie de securitate la incendiu

 • Efectuare site-survey pentru a culege informatiile constructive (masuratori) necesare intocmirii documentatiei de arhitectura;
 • Efectuare site-survey pentru partea de instalatii (apa-canal, electrice, termice, ventilatie, detectie si semnalizare incendiu, hidranti, etc.)
 • Analiza documentatie existenta in vederea corelarii acesteia cu situatia din teren;
 • Completarea dosarului de autorizare
 • Proiectare faza PTh a instalatiilor si a modificarilor de arhitectura (daca este cazul);
 • Intocmire scenariu de securitate la incendiu;
 • Obtinerea referatului verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu” – construcţii şi instalaţii – la fazele de proiectare proiect tehnic şi detalii de execuţie, relevee, şi după caz, pentru proiectul întocmit pe baza referatului de expertiză;
 • Intocmirea dosarului complet in vederea obtinerii avizului de securitate la incendiu
 • Depunere cerere de autorizare la ISU;
 • Asistenta tehnica de specialitate in timpul vizitei oficiale a reprezentantilor ISU;
 • Obtinere Autorizatie de securitate la incendiu.